Wiedza

Badanie krwi u psów i kotów - po co je wykonujemy???

14.12.2016

Badanie krwi jest bardzo ważnym i częstym badaniem wykonywanym u psów i kotów. Wskazuje ono lokalizację choroby, pozwalając na postawienie diagnozy

Badanie krwi składa się z dwóch części - morfologii i biochemii. Informuje nas o:

- liczbie krwinek czerwonych, krwinek białych oraz płytek krwi
- procentowym stosunku jaki w całości krwi stanowią krwinki czerwone (hematokryt)
- stężeniu hemoglobiny w krwinkach czerwonych
- obrazie krwinek – wielkość, kształt.

Laboratoryjna ocena rozmazu krwi umożliwia znalezienie niektórych drobnoustrojów chorobotwórczych np. pierwotniaków typu Babesia canis, wywołujących babeszjozę. W przypadku niektórych chorób konieczne jest specjalne barwienie rozmazu, by wstępnie ocenić funkcjonowanie szpiku kostnego, poprzez określenie liczby młodocianych form krwinek. Badanie biochemiczne krwi pozwala na ocenę funkcjonowania narządów wewnętrznych (nerek, wątroby, trzustki, wskazuje na ewentualne zaburzenia ednokrynologiczne czy metaboliczne).
Warto wykonywać okresowe badanie krwi przynajmniej 1 raz do roku, ale nie rzadziej niż raz na dwa lata. Badanie krwi powinno być wykonywane przez lekarza przed zabiegami chirurgicznymi, by ocenić czy nic złego nie dzieje się z naszym podopiecznym oraz by oszacować stopień ryzyka znieczulenia ogólnego.

Krwinki czerwone, czyli erytrocyty - to najliczniejsze z krwinek, ich główną rolą jest transport tlenu do tkanek. Przenoszenie tlenu jest możliwe dzięki temu, że zawierają czerwony barwnik - hemoglobinę, która ma zdolność wiązania tlenu. Czerwone krwinki wytwarzane są w szpiku kostnym, zaś w śledzionie są magazynowane oraz ulegają degradacji. Krwinki płytkowe (płytki krwi czy inaczej trombocyty) powodują krzepnięcie krwi.
Krwinki białe (leukocyty) są to drugie po erytrocytach pod względem liczności komórki krwi, posiadają one zdolność ruchu. Istnieją różne leukocyty i różna jest też ich rola w organizmie. Białe krwinki dzielimy na granulocyty (obojętnochłonne - neutrofile, kwasochłonne - eozynofile; zasadochłonne - bazofile) i agranulocyty (limfocyty i monocyty). Generalnie leukocyty są odpowiedzialne za obronę organizmu przed patogenami (bakteriami, wirusami czy pasożytami).

Tuż przed pobraniem krwi w lecznicy weterynaryjnej powinniśmy swojego psa choć w małym stopniu do zabiegu przygotować. Najlepiej jest krew oddać rano po ok. 6-12 godzinnej głodówce. Przed wejściem do lecznicy starajmy się nie okazywać dużego zdenerwowania oraz głaskać i mówić do naszego pupila spokojnym tonem, używając zapamiętanych przez niego i przyjemnie kojarzących się słów.

Artykuł pochodzi z portalu e-lecznica.pl

Tworzenie stron Hyh.pl